உணவு நன்றாக இருக்கிறது


Definition in English
:used when the meal prepared or being eaten is tasty and healthy

Definition in Tamil: தயாரிக்கப்பட்ட உணவு அல்லது சாப்பிடும் உணவு , சுவையாகவும் ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்கும் போது இது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

Example: When we went to a restaurant, the chef served us his signature dish and he asked us the opinion about it for which my husband replied in Tamil, ” Unavu nanraaga irukkirathu”.

food is good
english banner