காலை வணக்கம்

Definition in Englishused for expressing good wishes on meeting or parting during the morning

Definition in Tamil: காலையில் ஒருவரை சந்திக்கும் போது நல்ல வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதற்காக பயன்படுத்தபடுவது

Example: I met my friend in the park today and firstly i told him in Tamil “Kaalai Vanakkam”

Good Morning
english banner