பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!!

Definition in Englishused in order to convey good wishes to a person celebrating his or her birthday

Definition in Tamil : ஒருவர் அல்லது ஒருத்தி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடும் தினத்தன்று, நீங்கள் உங்களுடைய நல் வாழ்த்துக்களை அவர்களிடம் தெரிவிபதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Example: When the child gave me the chocolates on his birthday,i wished him in Tamil,” Pirantha naal nalvaazhthukkal”

happy birthday
english banner