ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

Definition in Englishused to know someone’s choice of food when they are hungry

Definition in Punjabiਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Example: Sitting at a restaurant for dinner, I asked my kids what they wanted to eat in Punjabi “tusi ki khauna chahunde ho?”

what would u like to eat
english banner